Mỹ Linh

Mỹ Linh

"Trông tôi có vẻ đang suy nghĩ đấy, nhưng đến 90% suy nghĩ trong bộ não tôi là nên ăn gì tiếp theo".
Back to top button